پنل های نمایندگی

The panels represent

پنل طلایی

پشتیبانی از همه اپراتور ها  
نامحدود کاربر  
بانک شماره های کشور / ایرانسل و همراه اول  

تعرفه هر پیام 8.5 تومان  
قیمت 100 هزار تومان  

پنل نقره ای

پشتیبانی از همه اپراتور ها  
نامحدود کاربر  
بانک شماره های کشور / ایرانسل و همراه اول  

تعرفه هر پیام 9.5 تومان  
قیمت 50 هزار تومان  

09333519848