توضیحات نمایندگی

متقاضیان پنل نمایندگی باید دامنه ای به این منظور معرفی کنند . دامنه باید مستقل باشد و ساب دامین مورد قبول نیست . ثبت نمایندگی آنلاین نیست .

نمایندگان به میزان مورد نیاز خود شارژ خریداری می کنند و محدودیتی در شارژ برای نماینده نیست . نمایندگان خطوط اختصاصی مورد نیازشان از قسمت تیکت به پشتیبانی اعلام می کنند و تیم پیشتبانی در اولین فرصت خطوط از اپراتور استعلام و تحویل نماینده می دهد . استعلام خطوط 5000 آنلاین بوده و سریع تر از سایر خطوط تحویل نماینده می گردد . اما جهت خرید از اپراتورهای 1000 و 3000 قطعا به 24 تا 48 ساعت زمان نیاز است که نمایندگان باید در گرفتن سفارش از مشتری آنرا منظور کنند . قیمت خطوط برای نمایندگان شامل تخفیف می شود که هنگام خرید به نمانیده اعلام می گردد

مدارک مورد نیاز نیز اسکن کارت ملی و صفحه اول شناسنامه است که پس از تحویل پنل باید در بخش مدیریت مدارک آپلود شود . در صورت عدم ارسال مداریک پس از 72 ساعت پنل نمایندگی مسدود می گردد و بازگشایی آن 10 هزار تومان جریمه در بردارد .