آخرین اخبار

مرحله اول

ثبت نام آنلاین مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام

مرحله دوم

انتخاب پنل مورد نظر انتخاب خط اختصاصی

مرحله سوم

پرداخت هزینه خط و پنل از طریق درگاه بانکی

مرحله چهارم

ارسال مدارک مورد نیاز باتشکر از حسن انتخاب شما

بسته نمایندگی

2501 سال
2501 سال
 • هزینه سالیانه / 250 تومان
  آبونمان سالیانه پنل می باشد
 • ارسال کد پستیارسال از طریق کدپستی
 • بانک نیازمندی های مشاغلمشاغل تفکیک شده آماده ارسال
 • ارسال BTSارسال از طریق دکل های ایرانسل
 • ارسال تفکیک جنسیتیارسال بر اساس جنسیت

بسته سازمانی

1501 سال
1501 سال
 • هزینه سالیانه / 150 تومان
  آبونمان سالیانه پنل می باشد
 • ارسال کد پستیارسال از طریق کدپستی
 • بانک نیازمندی های مشاغلمشاغل تفکیک شده آماده ارسال
 • ارسال BTSارسال از طریق دکل های ایرانسل
 • ارسال تفکیک جنسیتیارسال بر اساس جنسیت

بسته شرکتی

901 سال
901 سال
 • هزینه سالیانه / 90 تومان
  آبونمان سالیانه پنل می باشد
 • ارسال کد پستیارسال از طریق کدپستی
 • بانک نیازمندی های مشاغلمشاغل تفکیک شده آماده ارسال
 • ارسال BTSارسال از طریق دکل های ایرانسل
 • ارسال تفکیک جنسیتیارسال بر اساس جنسیت

بسته حرفه ای

501 سال
501 سال
 • هزینه سالیانه / 50 تومان
  آبونمان سالیانه پنل می باشد
 • ارسال کد پستیارسال از طریق کدپستی
 • بانک نیازمندی های مشاغلمشاغل تفکیک شده آماده ارسال
 • ارسال BTSارسال از طریق دکل های ایرانسل
 • ارسال تفکیک جنسیتیارسال بر اساس جنسیت

آفر ویژه

رایگان1 سال
رایگان1 سال
 • هزینه سالیانه / رایگان
  آبونمان سالیانه پنل می باشد
 • ارسال کد پستیارسال از طریق کدپستی
 • بانک نیازمندی های مشاغلمشاغل تفکیک شده آماده ارسال
 • ارسال BTSارسال از طریق دکل های ایرانسل
 • ارسال تفکیک جنسیتیارسال بر اساس جنسیت